Sırala:
Göster:
837,22 TL
Anladım insan için beyhude tedbir eylemekBir kulun kârı değil taktiri tağyir eylemek Hattat Osm..
818,25 TL
Ârızın yâdıyla nem-nâk olsa müjgânım n'olaZâyi’ olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su Hattat Os..
849,88 TL
Arz-ı hâl etmeye cânâ seni tenhâ bulamamSeni tenhâ bulıcak kendimi aslâ bulamam Hattat Osman Öz..
799,27 TL
Aşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânınaMeyl-i cânân itmesin her kim ki kıymaz cânına Hattat Os..
821,41 TL
Aşık'ım dersen hiç belayı aşk’tan ah eylemeAh edip ağyarı esrarından agah eyleme Hattat Osman Ö..
859,36 TL
Başımızdan hîç hevâ-yı zülf-i yâr eksik değilMürtefi’ yerdir anınçün rûzgâr eksik değil Hattat ..
865,69 TL
Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadıBen beni terk eyledim bildim ki ağyâr kalmadı Hattat..
846,71 TL
Bende yok sabr u sükûn sende vefâdan zerreİki yokdan ne çıkar fikredelim bir kerre Hattat Osman..
840,39 TL
Benim derdi derunum aşık-ı zar olmayan bilmezMuhabbet bir beladır ki giriftar olmayan bilmez Ha..
1.012,77 TL
Bu karanlıkta sevdiğim ikimizBir siyah gözde çifte yaş gibiyiz Hattat Osman Özçay'ın dijital ol..
802,43 TL
Canını canana vermektir kemali aşkınVermeyen can itiraf etmek gerek noksanına Hattat Osman Özça..
849,88 TL
Cihân bağında ey âkil budur makbûl-i ins ü cinNe sen bir kimseden incin ne kimse senden incinsün ..
849,88 TL
Cihân ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezlerO mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler Hattat Os..
808,76 TL
Sen çalış, sîneye sığmaz deme âsâr-ı ulûBir küçük âyinede aks-i semâ zâhir olur Hattat Osman Öz..
856,20 TL
Çeşm-i insâf kadar kâmile mîzân olmazKişi noksânını bilmek gibi irfân olmaz Hattat Osman Özçay'..
805,59 TL
Çok tel kırılır sîne-i kânûn-ı cihandaNâ-ehline mızrâb-ı tasarruf verilince Hattat Osman Özçay'..
Gösterilen: 1 ile 16 arası, toplam: 31 (2 Sayfa)