Sırala:
Göster:
829,71 TL
Anladım insan için beyhude tedbir eylemekBir kulun kârı değil taktiri tağyir eylemek Hattat Osman Ö..
811,33 TL
Ârızın yâdıyla nem-nâk olsa müjgânım n'olaZâyi’ olmaz gül temennâsıyla vermek hâre su Hattat Osman ..
841,96 TL
Arz-ı hâl etmeye cânâ seni tenhâ bulamamSeni tenhâ bulıcak kendimi aslâ bulamam Hattat Osman Özçay'..
792,95 TL
Aşık oldur kim kılar cânın fedâ cânânınaMeyl-i cânân itmesin her kim ki kıymaz cânına Hattat Osman ..
814,39 TL
Aşık'ım dersen hiç belayı aşk’tan ah eylemeAh edip ağyarı esrarından agah eyleme Hattat Osman Özçay..
851,15 TL
Başımızdan hîç hevâ-yı zülf-i yâr eksik değilMürtefi’ yerdir anınçün rûzgâr eksik değil Hattat Osma..
857,27 TL
Ben sanırdım âlem içre bana hiç yâr kalmadıBen beni terk eyledim bildim ki ağyâr kalmadı Hattat Osm..
838,89 TL
Bende yok sabr u sükûn sende vefâdan zerreİki yokdan ne çıkar fikredelim bir kerre Hattat Osman Özç..
832,77 TL
Benim derdi derunum aşık-ı zar olmayan bilmezMuhabbet bir beladır ki giriftar olmayan bilmez Hattat..
999,69 TL
Bu karanlıkta sevdiğim ikimizBir siyah gözde çifte yaş gibiyiz Hattat Osman Özçay'ın dijital olarak..
796,02 TL
Canını canana vermektir kemali aşkınVermeyen can itiraf etmek gerek noksanına Hattat Osman Özçay'ın..
841,96 TL
Cihân bağında ey âkil budur makbûl-i ins ü cinNe sen bir kimseden incin ne kimse senden incinsün Ha..
841,96 TL
Cihân ârâ cihân içindedir ârâyı bilmezlerO mâhîler ki deryâ içredir deryâyı bilmezler Hattat Osman ..
802,14 TL
Sen çalış, sîneye sığmaz deme âsâr-ı ulûmBir küçük âyinede aks-i semâ zâhir olur Hattat Osman Özçay..
848,08 TL
Çeşm-i insâf kadar kâmile mîzân olmazKişi noksânını bilmek gibi irfân olmaz Hattat Osman Özçay'ın d..
799,08 TL
Çok tel kırılır sîne-i kânûn-ı cihandaNâ-ehline mızrâb-ı tasarruf verilince Hattat Osman Özçay'ın d..
Gösterilen: 1 ile 16 arası, toplam: 28 (2 Sayfa)