Çırçırlı Ali Efendi

Çırçırlı Ali Efendi

İstanbul’da ikamet ettiği yere nispetle “Çırçırlı” ve “Haydarlı” nâmları ile anılan Alî Efendi’nin asıl ismi Mehmed Alî’dir. Celî sülüste son derece kudretli hattatlarından biri olmakla beraber, hayatı hakkında çok az bilgi vardır. Mâliye Nezâreti’nde Muhâsebât-ı Atika Vâridât Kalemi’nin hulefalarından iken Deva’ir-i Merkezî kâtibinin muavinliğine tayin edilmiş ve buradan emekliye sevkedilmiştir. Merdüm-giriz ve derviş-meşrep karakterli olduğundan evlenmemiş, son zamanlarında geçim sıkıntısına düşünce Üsküdar’da Yeni Cami civârında küçük bir bekar odasına yerleşmişken, müntesiblerinden olduğu Şa’bâniye Târikatı şeyhlerinden Necib Efendi’nin mahdumu Fahreddîn Efendi’nin daveti üzerine yerleştiği Aksaray’daki dergâhta, H. 30 Rebi’ü’l-evvel 1320/M. 7 Temmuz 1902 tarihinde vefât etmiştir. Vasiyeti üzerine Karacaahmet Mezarlığı’nda, Tunusbağı’ndan Karaca Ahmed Türbesi’ne giden caddenin sol tarafına defnedilmiştir.
Sırala:
Göster:
650,65 TL
Hattat Çırçırlı Ali Efendi'nin "Ah Teslimiyet" hat eserinin fine art baskısı. Hat sanatının en gü..
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)