Mehmed Emin Yazıcı

Mehmed Emin Yazıcı

Hırka-i Sa‘adet Cami hatibi Hâfız Eyyüb Sabrî Efendi’nin oğlu olarak H. 5 Cemâziye’l-evvel 1300/M. 14 Mart 1884 tarihinde Tophâne’de dünyaya geldi. Hattat Hatib Ömer Vasfi Efendi’nin kardeşidir. İbtidâî tahsilini tamamladıktan sonra Feyziye Rüşdîsi’ni ve Mekteb-i İdâdî-i Mülkî’yi bitirdi. Daha sonra Mekteb-i Hukuk’a ve Hoca Nurî Efendi’nin Süleymâniye Cami’ndeki dersine devâm ederek tasavvûrâta kadar okuduysa da, hocasının vefâtı üzerine icâzet alamadı. 1902'de mezun olduktan sonra Posta ve Telgraf Nezâreti Mektûbî Kalemi’ne mülâzım oldu. Daha sonra müsevvidliğe terfi ettiyse de, Harb-i Umûmî'nin patlak vermesi üzerine Erkân-ı Harbiye Dairesi Harita Şubesi’ne alındı. Burada da ikinci kısım mümeyyizliğine kadar yükseldi. 1923'ten sonra memuriyete Ankara’da devam edip 1927’de kısm-ı evvel mümeyyizliğine terfi etti. 1931'de emekliye ayrılarak İstanbul’a döndü. Babasından intikal eden Tophâne’deki evinde musıkî ve hat çalışmaları ile meşgul olmağa başladı. Ancak 1943'te vücûdunun bir tarafına felç isabet etmesi nedeniyle aşığı olduğu sanatları icrâdan mahrûm kaldı. Bu hâlde iken 3 Şubat 1945 tarihinde vefât etti. Eyüp Kabristanı’nda medfûn bulunan ağabeyi Hatib Ömer Vasfî Efendi’nin yanına defnedildi.
Sırala:
Göster:
727,77 TL
Hattat Mehmed Emin Yazıcı'nın "Şekl-i Mühr-i Nübüvvet" hat eseri.Hat sanatının en güzel örnekleriyle..
Gösterilen: 1 ile 1 arası, toplam: 1 (1 Sayfa)